FB Suppliers fungerer som 24/7/365 one-point-of-contact mellem leverandørerne og bygherre, entreprenører, underleverandører, myndigheder samt andre involverede parter.

24/7/365 one-point-of-contact

Landsdækkende virksomheder

Unikt servicekoncept

International viden og erfaring

Vi sikrer de mest optimale betingelser for bygherren, entreprenører, underleverandører, lokale erhvervsdrivende og alle øvrige aktører i byggerierne.

Konsortiets unikke koncept forener lokalt kendskab og erfaring med et internationalt netværk. Formålet er at skabe nationalt vækst og udnytte synergien mellem lokale erhvervsdrivende, bygherrer, underleverandører og øvrige aktører.